Sunday, May 8, 2016

Az évforduló kapcsán

Május 8-án, ill. - orosz számítás szerint - 9-én van az európai világháború végének évfordulója.

Ennek kapcsán kaptam a kérdést: miben volt jobb a Szovjetúnió Németországnál, egyáltalán jó volt-e bármiben is.

A hasonlóságok valóban nagyok: mindkettő világuralmat akart, mindkettő totalitárius rendszert terjesztett, mindkettő kegyetlenkedett, mindkettő agresszor volt.

De mégis, akkor mi az, amiben a Szovjetúnió jobb volt?

Nos, pár dologban:

  • a szovjetek által erőszakolt eszme minden népre vonatkozott, nem voltak felsőrendűek és leigázandóak,

  • a szovjetek nem likvidáltak egész falvakat, nem akartak kiirtani senkit etnikai vagy vallási alapon,

  • a szovjetek céljai között nem szerepelt a német nép kiirtása vagy orosszá változtatása,

  • a szovjetek nem akartak a megszállott országok területére szovjet telepeseket elhelyezni,


Mert egyébként sosem voltam a szovjet eszme híve, bár ma már differenciáltabban kezelem ezt is, mint korábban, de most is távol áll tőlem a mai oroszok egy részének hozzállása, mely a szovjet időszakot idealizálni igyekszik.

No comments:

Post a Comment